Warrior

+0 +5hp

+1 +10hp

+2 +15hp

+3 +20hp

+4 AC-1, +25hp

+5 AC-2, +30hp, +1 melee dmg

+6 AC-3, +35hp, +2 melee dmg, 1% critical

+7 AC-3, +40hp, +3 melee dmg, 3% critical

+8 AC-3, +50hp, +4 melee dmg, 5% critical

 

Archer

+0 +5hp

+1 +10hp

+2 +15hp

+3 +20hp

+4 AC-1, +25hp

+5 AC-2, +30hp, +1 range dmg

+6 AC-3, +35hp, +2 range dmg, 1% critical

+7 AC-3, +40hp, +3 range dmg, 3% critical

+8 AC-3, +50hp, +4 range dmg, 5% critical

 

Wise

+0 +5hp

+1 +10hp

+2 +15hp

+3 +20hp

+4 AC-1, +25hp

+5 AC-2, +30hp, +1 hit chance

+6 AC-3, +35hp, +2 hit chance, 1% magic critical

+7 AC-3, +40hp, +3 hit chance, 2% magic critical

+8 AC-3, +50hp, +4 hit chance, 4% magic critical

 

Guardian

+0 +5hp

+1 +10hp

+2 +15hp

+3 AC-1, +20hp

+4 AC-2, +25hp

+5 AC-3, +30hp, +1 damage reduction

+6 AC-5, +35hp, +2 damage reduction, +3 MR

+7 AC-6, +40hp, +3 damage reduction, +5 MR

+8 AC-7, +50hp, +4 damage reduction, +7 MR

 

 

Go to top